coreBugZJ

此 blog 已弃。

全整数无浮点运算的 快速傅里叶变换FFT 加速 大整数乘法,整系数多项式乘法


我的模板,第一次实现,代码不够精简优化  1 #include <iostream>
  2 #include <cstdio>
  3 #include <cstring>
  4 
  5 using namespace std;
  6 
  7 template< int L, class T = intclass LT = long long >
  8 class  FFT
  9 {
 10 public : 
 11         FFT() {
 12                 n = -1;
 13         }
 14         void fft( T e[], int &m, int minL ) {
 15                 in( e, m, minL );
 16                 m = n;
 17                 fft();
 18                 out( e );
 19         }
 20         void ifft( T e[], int &m, int minL ) {
 21                 in( e, m, minL );
 22                 m = n;
 23                 ifft();
 24                 out( e );
 25         }
 26         T getP() {
 27                 return p;
 28         }
 29 private : 
 30         int isPrime( T x ) {
 31                 T i;
 32                 if ( x < 2 ) {
 33                         return 0;
 34                 }
 35                 /* overflow !! */
 36                 for ( i = 2; (LT)i*<= x; ++i ) {
 37                         if ( x % i == 0 ) {
 38                                 return 0;
 39                         }
 40                 }
 41                 return 1;
 42         }
 43         T powMod( T a, T b, T c ) {
 44                 T ans = 1;
 45                 a %= c;
 46                 while ( b > 0 ) {
 47                         if ( b & 1 ) {
 48                                 ans = ( (LT)ans * a ) % c;
 49                         }
 50                         a = ( (LT)a * a ) % c;
 51                         b >>= 1;
 52                 }
 53                 return ans;
 54         }
 55         /* p is a prime number */
 56         int isG( T g, T p ) {
 57                 T p0 = p - 1, i;
 58                 for ( i = 1; (LT)i*<= p0; ++i ) {
 59                         if ( p0 % i == 0 ) {
 60                                 if ( (powMod(g,i,p)==1&& (i<p0) ) {
 61                                         return 0;
 62                                 }
 63                                 if ( (powMod(g,p0/i,p)==1&& (p0/i<p0) ) {
 64                                         return 0;
 65                                 }
 66                         }
 67                 }
 68                 return 1;
 69         }
 70         int rev_bit( int i ) {
 71                 int j = 0, k;
 72                 for ( k = 0; k < bit; ++k ) {
 73                         j = ( (j<<1)|(i&1) );
 74                         i >>= 1;
 75                 }
 76                 return j;
 77         }
 78         void reverse() {
 79                 int i, j;
 80                 T t;
 81                 for ( i = 0; i < n; ++i ) {
 82                         j = rev_bit( i );
 83                         if ( i < j ) {
 84                                 t = a[ i ];
 85                                 a[ i ] = a[ j ];
 86                                 a[ j ] = t;
 87                         }
 88                 }
 89         }
 90         void in( T e[], int m, int minL ) {
 91                 int i, need = 0;
 92                 bit = 0;
 93                 while ( (1<<(++bit)) < minL )
 94                         ;
 95                 if ( n != (1<<bit) ) {
 96                         need = 1;
 97                         n = (1<<bit);
 98                 }
 99                 for ( i = 0; i < m; ++i ) {
100                         a[ i ] = e[ i ];
101                 }
102                 for ( i = m; i < n; ++i ) {
103                         a[ i ] = 0;
104                 }
105                 if ( need ) {
106                         init( 2110000000 );
107                 }
108         }
109         // lim2 >= bit
110         void init( int lim2, T minP ) {
111                 T k = 2, ig = 2;
112                 int i;
113                 do {
114                         ++k;
115                         p = ( (k<<lim2) | 1 );
116                 } while ( (p<minP) || (!isPrime(p)) );
117                 while ( !isG(ig,p) ) {
118                         ++ig;
119                 }
120                 for ( i = 0; i < bit; ++i ) {
121                         g[ i ] = powMod( ig, (k<<(lim2-bit+i)), p );
122                 }
123         }
124         void fft() {
125                 T w, wm, u, t;
126                 int s, m, m2, j, k;
127                 reverse();
128                 for ( s = bit-1; s >= 0--s ) {
129                         m2 = (1<<(bit-s));
130                         m = (m2>>1);
131                         wm = g[ s ];
132                         for ( k = 0; k < n; k += m2 ) {
133                                 w = 1;
134                                 for ( j = 0; j < m; ++j ) {
135                                         t = ((LT)(w)) * a[k+j+m] % p;
136                                         u = a[ k + j ];
137                                         a[ k + j ] = ( u + t ) % p;
138                                         a[ k + j + m ] = ( u + p - t ) % p;
139                                         w = ( ((LT)w) * wm ) % p;
140                                 }
141                         }
142                 }
143         }
144         void ifft() {
145                 T w, wm, u, t, inv;
146                 int s, m, m2, j, k;
147                 reverse();
148                 for ( s = bit-1; s >= 0--s ) {
149                         m2 = (1<<(bit-s));
150                         m = (m2>>1);
151                         wm = powMod( g[s], p-2, p );
152                         for ( k = 0; k < n; k += m2 ) {
153                                 w = 1;
154                                 for ( j = 0; j < m; ++j ) {
155                                         t = ((LT)(w)) * a[k+j+m] % p;
156                                         u = a[ k + j ];
157                                         a[ k + j ] = ( u + t ) % p;
158                                         a[ k + j + m ] = ( u + p - t ) % p;
159                                         w = ( ((LT)w) * wm ) % p;
160                                 }
161                         }
162                 }
163                 inv = powMod( n, p-2, p );
164                 for ( k = 0; k < n; ++k ) {
165                         a[ k ] = ( ((LT)inv) * a[ k ] ) % p;
166                 }
167         }
168         void out( T e[] ) {
169                 int i;
170                 for ( i = 0; i < n; ++i ) {
171                         e[ i ] = a[ i ];
172                 }
173         }
174 
175         T a[ L ], g[ 100 ], p;
176         int n, bit;
177 };
178 
179 
180 
181 
182 
183 #define  L  140000
184 typedef  long long Lint;
185 
186 FFT< L, int, Lint > fft;
187 char s[ L ];
188 
189 void bi_out( int a[] ) {
190         int i, n;
191         n = a[ 0 ];
192         for ( i = 0; i < n; ++i ) {
193                 s[ i ] = '0' + a[ n - i ];
194         }
195         s[ n ] = 0;
196         puts( s );
197 }
198 
199 int bi_in( int a[] ) {
200         int i, n;
201         if ( scanf( "%s", s ) != 1 ) {
202                 return 0;
203         }
204         a[ 0 ] = n = strlen( s );
205         for ( i = 0; i < n; ++i ) {
206                 a[ n - i ] = s[ i ] - '0';
207         }
208         return 1;
209 }
210 
211 void bi_mul( int c[], int a[], int b[] ) {
212         int m, n, p, g, i;
213 
214         n = ( (a[0]>b[0]) ? a[0] : b[0] );
215         n <<= 1;
216 
217         m = a[ 0 ];
218         fft.fft( a+1, m, n );
219 
220         m = b[ 0 ];
221         fft.fft( b+1, m, n );
222 
223         p = fft.getP();
224 
225         for ( i = 1; i <= m; ++i ) {
226                 c[ i ] = (Lint)a[ i ] * b[ i ] % p;
227         }
228         fft.ifft( c+1, m, m );
229         g = 0;
230         for ( i = 1; i <= m; ++i ) {
231                 g += c[ i ];
232                 c[ i ] = g % 10;
233                 g /= 10;
234         }
235         for ( i = a[0]+b[0]; (i>1)&&(c[i]==0); --i )
236                 ;
237         c[ 0 ] = i;
238 }
239 
240 int a[ L ], b[ L ], c[ L ];
241 
242 int main() {
243         while ( bi_in( a ) && bi_in( b ) ) {
244                 bi_mul( c, a, b );
245                 bi_out( c );
246         }
247         return 0;
248 }
249 


posted on 2011-04-05 21:11 coreBugZJ 阅读(3189) 评论(0)  编辑 收藏 引用 所属分类: AlgorithmMathematics


只有注册用户登录后才能发表评论。
【推荐】超50万行VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库
网站导航: 博客园   IT新闻   BlogJava   知识库   博问   管理