Impossible is nothing  
  爱过知情重醉过知酒浓   花开花谢终是空   缘份不停留像春风来又走   女人如花花似梦
公告
日历
<2024年2月>
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282912
3456789
统计
  • 随笔 - 8
  • 文章 - 91
  • 评论 - 16
  • 引用 - 0

导航

常用链接

留言簿(4)

随笔分类(4)

随笔档案(8)

文章分类(77)

文章档案(91)

相册

搜索

  •  

最新评论

阅读排行榜

评论排行榜

 
请问:
对于DLL中的对象方法,需要实例化才可以使用,在这里该如何实现呢?
re: 谈类的初始化 笑笑生 2006-07-04 22:11
boost序列化很方便
#include "Chain.h"->#include "Chain.cpp"
using namespace std;

int main()
{
Chain<int> c;
cout<<c.Length();
return 0;
}
re: 公司面试题目集合: 笑笑生 2006-06-03 13:33
a^=b;
b^=a;
a^=b;
if ( m_pdata == other ) //这里错了
code standards
与平 台没有关系的
long symm(long n)
{
long i, m;
m = 0;
i = n;
while (i)
{
m = m * 10 + i % 10;
i /= 10;
}
return (n == m ? 1:0); -> return n == m;
}
int sum(int A[], size_t n)
{
if (1 == n)
{
return A[0];
}
else
{
return sum(A, n-1) + A[n-1];
}
}
sum函数错了
re: gun常用工具手册集(chm版) 笑笑生 2006-04-12 16:39

re: VC6 + ICC8.1+...VC6与VS2005媲美 笑笑生 2006-04-10 22:51
我 试过,速度挺好
re: int 到底在干什么? 笑笑生 2006-03-30 22:29
谦虚点
re: Stay Hungry, Stay Foolish" 笑笑生 2006-03-29 14:29
酸!
re: C++代码静态分析工具-Prefast 笑笑生 2006-03-28 17:36
不错
有理
呵呵,挺好的,还是不要自己调用析构
应该是:
int ator(int n, char *buffer)
{
int GivenNum[9] = {1,4,5,9,10,40,50,90,100};
char Roma[9][3] ={"I","IV","V","IX","X","XL","L","XC","C"};

int i = 8;
while (n>0)
{
while (n >= GivenNum[i])
{
n = n - GivenNum[i];
strcat(buffer,Roma[i]);
}
i--;
}
return 0;

}
re: 一种临时变量的命名形式 笑笑生 2006-03-04 00:29
我自己一直这样用,
也用thexxx
Class theClass
re: 考考你对C++对象模型的理解 笑笑生 2006-03-03 17:00
题很好啊,赞一个
re: 文件改名小程序 笑笑生 2006-03-03 14:55
没代码啊,有代码吗?
re: 读取硬盘物理序列号 笑笑生 2006-03-03 11:09
我的怎么只能读出一个盘啊
re: 驱动程序开发-概述 笑笑生 2006-02-28 14:08
谢谢,我正需要一些快速入门的东西,不错,收藏
 
Copyright © 笑笑生 Powered by: 博客园 模板提供:沪江博客