Benjamin

静以修身,俭以养德,非澹薄无以明志,非宁静无以致远。
随笔 - 364, 文章 - 0, 评论 - 196, 引用 - 0
数据加载中……

01 2009 档案

两个变量,一个地址
     摘要: 实质还是指针和指针所指向地址中的值两个概念的差异  阅读全文

posted @ 2009-01-11 00:40 Benjamin 阅读(612) | 评论 (3)  编辑

WM5.0下的字符串转换成浮点型数据的函数
     摘要: WM5.0平台下字符串转换成浮点型数据的函数  阅读全文

posted @ 2009-01-08 22:26 Benjamin 阅读(944) | 评论 (0)  编辑

C++的memset函数
     摘要: 函数memset的思考  阅读全文

posted @ 2009-01-06 22:48 Benjamin 阅读(18731) | 评论 (0)  编辑